Nederlands - English - Magyar  


Winstbelasting op onroerend goed in Hongarije

Wat betaalt u aan winstbelasting in Hongarije wanneer u uw onroerend goed verkoopt.


Alle onroerende goederen inclusief de daarbij behorende percelen en eventuele bijgebouwen:
Verkoopt u binnen een termijn van 5 jaar na aankoop uw onroerend goed in Hongarije, dan bent u in het eerste jaar 15% winstbelasting verschuldigd. Daarna krijgt u een korting afhankelijk van het aantal jaren dat u het onroerend goed in uw bezit hebt.
De berekening is als volgt:

Het percentage neemt dus na 2 jaar per jaar af. Onder winst wordt verstaan de verkoopprijs verminderd met de aankoopprijs en gemaakte kosten.
De kosten kunnen o.a. bestaan uit: Let wel: U kunt uitsluitend deze kosten van de winst aftrekken, indien u beschikt over de officiële facturen.