Nederlands - English - Magyar  


Erfrecht in Hongarije

Informatie over het erfrecht in Hongarije


Het erfrecht in Hongarije is op vrij eenvoudige wijze geregeld. Wij zullen hier een aantal van de meest voor de hand liggende onderdelen van het erfrecht in Hongarije voor u beschrijven en ook enkele praktijkvoorbeelden laten zien.

Met betrekking tot onroerend goed/vastgoed:
Volgens de Hongaarse wet erven de kinderen altijd ieder een eerlijk deel van het eigendom van de overledene persoon. Dus 2 kinderen zullen ieder de helft van het eigendom erven, etc.
Wanneer er bijvoorbeeld een tweede eigenaar is (echtgenoot/partner) zal deze persoon, ookwel de langstlevende, het vruchtgebruik erven tot hij/zij ook komt te overleiden. Dat betekend dus dat de kinden alleen een deel van het eigendom erven maar nog geen vruchtgebruik hebben op het onroerende goed.
Wanneer er geen kinderen zijn zal het onroerende goed automatisch overgaan op de langstlevende. Wanneer de overledene enig eigenaar was en geen kinderen had zal het eigendom en het vruchtgebruik inclusief alle rechten en plichten naar ................... gaan.

Testament:
Een testament kan worden opgesteld. Ofwel in het algemeen of met betrekking tot een specifiek eigendom. Dus ook voor onroerende goederen. Het is echter wel raadzaam deze in Hongarije op te laten stellen als het om bezittingen in Hongarije gaat. Het kan natuurlijk ook in uw eigen land maar de zaken zullen stukken eenvoudiger lopen wanneer er in Hongarije een testament aanwezig is die de zaken in Hongarije beschrijft. Testamenten worden in Hongarije door een advocaat opgesteld.

Onterving:
Onterving is mogelijk in Hongarije maar met betrekking tot onroerende zaken niet volledig. Een erfgenaam heeft ten alle tijde recht op tenminste 1/5 van zijn/haar deel.

Praktijkvoorbeeld 1:
U bezit als echtpaar een woning in Hongarije dat half op ieders naam staat en u heeft samen 2 kinderen uit uw huwelijk. U heeft geen testament laten opstellen met betrekking tot deze bezitting. Ook in uw eigen land wordt het niet in uw testatment genoemd. Een van u komt helaas te overleiden.
Nu treedt automatisch de Hongaarse erfrechtwetgeving in. Hetvolgende zal gebeuren:
- Het eigendom van de overledene (50% van de woning) zal verdeeld worden over de 2 kinderen. Die krijgen dus ieder 25% van het eigendom van de woning in handen.
- Het vruchtgebruik (rechten en plichten) van de woning zal naar de langstlevende gaan.
- De langstlevende houdt zijn/haar halve eigendom.

Praktijkvoorbeeld 2:
U bezit als echtpaar een woning in Hongarije dat half op ieders naam staat en u heeft samen 2 kinderen uit uw huwelijk. U heeft uw beide kinderen middels een testatment onterft. En aangegeven dat de langstlevende de volledige woning zal erven.
Een van u komt helaas te overleiden.
Nu treedt automatisch het testament in werking die echter gebonden is aan de Hongaarse wet. Hetvolgende zal gebeuren:
- Het eigendom van de overledene zal voor 90% op naam van de langstlevende komen. De kinderen hebben namelijk altijd recht op 1/5 deel. Dus 50% van het eigendom verliest 2 maal 5% aan de kinderen, samen 10% van het totaal.
- Het vruchtgebruik (rechten en plichten) gaan naar de langstlevende.

Met betrekking tot andere bezittingen: Andere bezittingen zoals motorvoertuigen, meubels, etc. gaan automatisch naar de langstlevende tenzij een testament anders dicteert.

Wilt u meer informatie over erfrecht in Hongarije en de gevolgen voor u en uw gezin neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Wij kunnen u ook adviseren en helpen bij het opstellen van een testament in Hongarije.