Nederlands - English - Magyar  


Onroerend goed binnen en buiten de bebouwde kom in Hongarije.

Wat mag u als buitenlander wel of niet kopen in Hongarije


Er zijn een aantal restricties voor het kopen van onroerend goed in Hongarije ter bescherming van de lokale bevolking, natuurgebieden en agrarische gebieden.
Omdat hier vaak onduidelijkheid over ontstaat volgt hier een overzicht:

Zoals al aangekondigd, heeft de Hongaarse overheid de regels voor aankoop en/of bezit van landbouwgronden door EU-staatsburgers per 1 mei 2014 aangepast.

Wat kunt u als buitenlander kopen in Hongarije:

Ook voor de aankoop of het bezit van landbouwgronden van meer dan 1 hectare zijn er wijzigingen. Deze zijn gecompliceerd en wij adviseren u dan ook om indien u daar meer informatie over wenst, contact met ons kantoor op te nemen voor een persoonlijke afspraak.