Nederlands - English - Magyar  


Overige belastingen in Hongarije

Een kort overzicht van een aantal belastingen in Hongarije


Gemeentebelastingen
Ook in Hongarije betaalt u belastingen aan uw gemeente. Eenmaal per jaar krijgt u een aanslag waarin alle lokale belastingen zijn opgenomen.
De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door een aantal criteria, zoals bijvoorbeeld: oppervlakte pand, type onroerend goed, gemeente voorzieningen, etc. Een overzicht van deze gemeentelijke belastingen kunt hier van onze website downloaden.
Gemeentebelastingen in Hongarije. (Let op! Dit is geen officiële publicatie van de NAV, hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleent.)

Motorrijtuigenbelasting
Men kent geen aparte motorrijtuigenbelasting zoals in bijvoorbeeld Nederland. In de brandstofprijzen is reeds een vergoeding opgenomen. U bent echter wel aan uw gemeente een bedrag verschuldigd, afhankelijk van het type voertuig, voor het gebruik van de wegen in uw woonplaats. Ook hiervoor ontvangt u jaarlijks een aanslag.

Hondenbelasting
In sommige gemeenten is men begonnen met het invoeren van een hondenbelasting. Hiervoor dient u zelf aangifte te doen bij uw gemeente.

BTW (Áfa)
Uiteraard kent Hongarije ook het fenomeen BTW. De hoogte op dit moment bedraagt 27%. Wij maken u er op attent, dat de prijzen bij groothandels vaak exclusief BTW zijn.

Voor nadere informatie met betrekking tot: